Η ζωή είναι σαν το καρδιογράφημα

Αν είναι ευθεία

Αφήστε το σχόλιο εδώ