Ζητείται καφετζού να μου λέει το φρέντο

Την ζητάω εμπιστευτικά

να μου λέει το φρέντο κάθε μέρα θα δίνω μισθό ικανοποιητικό για τις μέρες μας αρκεί να τα πιάνει όλα η γυναίκα

Αφήστε το σχόλιο εδώ