Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων

Που δεν έχουν γούστο

Αφήστε το σχόλιο εδώ