Βασικός μου στόχος για το 2020

Ο μεγαλύτερος μου

στόχος για το 2020 να μην κλειστώ σε ψυχιατρική κλινική είναι με διαφορά ο καλύτερος στόχος που μπορώ να θέσω στον εαυτό μου

Αφήστε το σχόλιο εδώ