Μερικές φορές ο τσακωμός με την γυναίκα μου βγάζει σε καλό

Πιστεύω δεν υπάρχει

καλύτερη κίνηση από αυτή που έκανε ο τύπος αυτός αλήθεια

Αφήστε το σχόλιο εδώ