Δεν τους λείπει μία βίδα σε μερικούς ανθρώπους

Αλλά ολόκληρη

εργαλειοθήκη τους λείπει από το μυαλό τους έτσι όπως φέρονται φαίνεται αυτό με διαφορά από κάποιους άλλους και πιστεύω θα πάνε καλά

Αφήστε το σχόλιο εδώ