Τόσα χρόνια γιορτάζαμε τον καινούριο χρόνο που μπαίνει

Τώρα θα γιορτάσουμε

τον παλιό που φεύγει λογικό το βρίσκω παιδιά δεν γίνεται αλλιώς

Αφήστε το σχόλιο εδώ