Από το τσιγάρο

Από την πνευμονία

θα πάθουμε μεγάλο κρύωμα παιδιά και όχι από το τσιγάρο μπαίνοντας και βγαίνοντας σε κάθε μαγαζί που πάμε για να πιούμε καφέ

Αφήστε το σχόλιο εδώ