Γιατί δεν γεμίζουν το σπίτι με τρίχες

Αυτό είναι αλήθεια

δεν γεμίζουν το σπίτι με τρίχες το πιστεύω και είναι και καλά παιδιά

Αφήστε το σχόλιο εδώ