Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις για την κοιλιά

Καλά τους είπε και δίκιο

είχε αφού έχει φτιάξει κοιλάρα που δεν κλείνει το μπουφάν ήταν το καλύτερο αυτό που τους είπε

Αφήστε το σχόλιο εδώ