Το δίπλωμα σας παρακαλώ

Πόσα νομίζετε ότι έχω;

Αφήστε το σχόλιο εδώ