Αυτό το χρώμα

Όταν είναι γεμάτο

Αφήστε το σχόλιο εδώ