Τι κάνεις τόση ώρα στο παράθυρο τι σκέφτεσαι πάλι

Απορώ με μερικούς

τον τρόπο που σκέφτονται φίλε δεν τα λες σωστά μου φαίνεται

Αφήστε το σχόλιο εδώ