Τι έκανε ο άνθρωπος στη γυναίκα του

Αυτό το λένε χρόνια

για την γυναίκα και το αυτοκίνητο.Και πιστεύω πως είναι αλήθεια

Αφήστε το σχόλιο εδώ