Θα υπήρχε λιγότερη κακία γύρω μας

Αν είχαμε

Αφήστε το σχόλιο εδώ