Μάλλον θα την θυμόμαστε αυτή τη χρονιά για πολλά χρόνια

Αυτό είναι αλήθεια

παιδάκια τι να κάνουμε έτσι είναι πιστεύω θα την θυμόμαστε

Αφήστε το σχόλιο εδώ