Χριστούγεννα φέτος θα κάνω νοτιοανατολικά της Νέας Υόρκης

Πιστεύω θα περάσεις

καλύτερα εκεί παρά να πήγαινες στην Νέα Υόρκη γνώμη μου πάντα

Αφήστε το σχόλιο εδώ