Θα ήθελα πάτερ

Αλλά έχω δύο παιδιά

Αφήστε το σχόλιο εδώ