Θα γεμίσουν οι παραλίες αθερίνες

Αυτό ναι είναι αλήθεια

θα γεμίσουν σίγουρα οι παραλίες αθερίνες αυτό είναι σίγουρο

Αφήστε το σχόλιο εδώ