Γιατί περισσεύει τόσος μήνας στο τέλος των χρημάτων

Πραγματικά δεν ξέρω

γιατί περισσεύει τόσος μήνας στο τέλος των χρημάτων

Αφήστε το σχόλιο εδώ