Τέλη κυκλοφορίας για το 2020

Τον κούφανε τον άνθρωπο

ο τύπος άκου αν έχει φίλο έναν κυκλοφορίας επειδή τον λένε Τέλη πρέπει να τα άκουσε μετά αυτός που το έπαιζε έξυπνος

Αφήστε το σχόλιο εδώ