Τα πιο ωραία Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια

Για μένα γράφτηκε

αυτό μόνο που τα λαμπάκια θα ήταν ότι πιο όμορφο κυκλοφορεί μπορεί να είναι καμένα αλλά τα πιο όμορφα

Αφήστε το σχόλιο εδώ