Τα καλύτερα τα είπαμε

Εκεί που δεν εκτιμήθηκαν

Αφήστε το σχόλιο εδώ