Και ήταν και τα δύο θετικά

Ξανθιά είναι τι να πεις

Αφήστε το σχόλιο εδώ