Είναι πολύ δύσκολες πλέον οι σχέσεις από απόσταση

Μεγάλη κουβέντα

θα αρχίσουμε αν λέμε πόσο δύσκολες πλέον είναι αυτές οι σχέσεις

Αφήστε το σχόλιο εδώ