Από μικρός που είσαι πιστεύεις στον Άγιο Βασίλη μετά στον Άγιο Πέτρο

Από τα χρόνια

τα παλιά πιστεύουμε κάπου αλλά καλό είναι να πιστεύεις κάπου

Αφήστε το σχόλιο εδώ