Να ευχαριστήσω τον καφέ μου που μου στέκεται πάντα δίπλα

Αυτό είναι μεγάλη

αλήθεια θέλω να τον ευχαριστήσω και να πούμε δύο λογάκια

Αφήστε το σχόλιο εδώ