Στη ζωή σου να έχεις πολλούς γνωστούς

Και κανέναν ανάγκη

Αφήστε το σχόλιο εδώ