Με σκέφτεσαι καθόλου

Καλά του είπε απορώ

με το σκεπτικό της τώρα πως περιμένει να κάνει σχέση μαζί της με αυτό που του είπε δεν μιλάμε έτσι κοπέλα μου για σοβαρέψου

Αφήστε το σχόλιο εδώ