Και σε κανέναν να με βλάψει

Έτσι είναι αλλά τι γίνεται συνήθως;

Αφήστε το σχόλιο εδώ