Είμαι σε ηλικία που έχουν χωρίσει

Που μου έλεγαν να παντρευτώ

Αφήστε το σχόλιο εδώ