Σε ένα εργοστάσιο

Αλλά δε θυμάμαι

Αφήστε το σχόλιο εδώ