Σαλόνι

Πρέπει να κινείται

παιδιά το ξέρουμε αυτό χρόνια γιαυτό το πηγαίνω από το σαλόνι στην κουζίνα για να κάνει την βόλτα του τι να κάνουμε

Αφήστε το σχόλιο εδώ