Σαλάμι αέρος το καλύτερο

Το καλύτερο σαλάμι

αέρος με διαφορά από τα άλλα και πιστεύω είναι το καλύτερο και από πολλά άλλα που λέγονται καλά σαλάμια χρόνια τώρα

Αφήστε το σχόλιο εδώ