Ρουφάω την κοιλιά μου όταν ζυγίζομαι για να δω τι γράφει

Καλά λέει ο άνθρωπος

να δει τι γράφει θέλει να δει τόση ώρα

Αφήστε το σχόλιο εδώ