Προφυλακτικά με γεύση ντεπόν

Τώρα δεν πιστεύω

να βρει δικαιολογία και να πει πως δεν έχει πονοκέφαλο με τίποτα δεν το πιστεύω με γεύση ντεπόν πήρα τι άλλο να κάνω δεν ξέρω

Αφήστε το σχόλιο εδώ