Φέτος πήραμε τα κιλά του Πάσχα πριν το Πάσχα αυτό είναι σίγουρο

Καλά εγώ τα είχα πάρει

πολύ καιρό τώρα δεν περίμενα τώρα

Αφήστε το σχόλιο εδώ