Και που πήγες τι κατάλαβες

Τι κατάλαβε αλήθεια τώρα

Αφήστε το σχόλιο εδώ