Που πάει το παπάκι

Στην ποταμιά πάει το παπάκι

παιδιά για όσους δεν το ξέρουν εκεί πάει έτσι είναι πως να το κάνουμε αν δεν το ξέρατε το μάθατε αμέσως τώρα

Αφήστε το σχόλιο εδώ