Που να δεις και πως φέρομαι

Φαίνεσαι μικρότερος

του λέει και αυτός της την είπε χοντρά και πιστεύω θα παρεξηγήθηκε μετά αυτή και δεν ξέρω και εγώ τι θα έγινε μετά στο μαγαζί

Αφήστε το σχόλιο εδώ