Στις χώρες που χιονίζει συνέχεια τα παιδιά πως μαθαίνουν γράμματα

Πραγματικά απορώ

και εγώ πως μαθαίνουν γράμματα τα παιδιά εκεί που χιονίζει συνέχεια

Αφήστε το σχόλιο εδώ