Το έτος που θα ξαναβγούμε έξω είναι το 2147 άκουσα σήμερα

Αυτό είναι το μόνο

σίγουρο παιδιά τότε θα ξαναβγούμε έξω αυτό είναι το μόνο σίγουρο

Αφήστε το σχόλιο εδώ