Αυτοί που έχουν επίπεδη κοιλιά

Τι να πεις για αυτούς

τους ανθρώπους πραγματικά τι να πεις δεν ξέρω τι κάνουν

Αφήστε το σχόλιο εδώ