Μου τη σπάει που δεν έχει λαϊκή τα Σάββατα

Τι να πεις για αυτό

πραγματικά τι να πεις δεν υπάρχουν λόγια μου τη σπάει και πολύ μάλιστα

Αφήστε το σχόλιο εδώ