Πόση μπαλαντέζα έχει το πριόνι

Τον κούφανε τον ένα Πόντιο

ο άλλος ο φίλος του Πόντιος και αυτός τι άλλο θα ακούσουμε δεν ξέρω από τους Πόντιους έχουν πολύ γέλιο αυτοί χρόνια τώρα

Αφήστε το σχόλιο εδώ