Πως λέγεται ο πρόεδρος

Της Ισπανικής

Αφήστε το σχόλιο εδώ