Ποιο σεμινάριο;

Καλό το σεμινάριο;

Αφήστε το σχόλιο εδώ