Από ποια ψυχική διαταραχή πάσχει

Μερικές φορές παιδιά

πρέπει να ρωτάμε τον καθένα από τι πάσχει γιατί μπορεί να βρεθούμε εκτεθειμένοι αν είναι τρελός ο άλλος μετά δεν έχει γυρισμό

Αφήστε το σχόλιο εδώ