Χωρίσαμε και πήρε δέκα κιλά έφαγε την γη να με αναζητάει

Δεν πιστεύω από εδώ

και πέρα όλες όσες χωρίζετε να πηγαίνετε και να τρώτε

Αφήστε το σχόλιο εδώ