Και έχει πέτρες

Μεγάλη αλήθεια

Αφήστε το σχόλιο εδώ